Check hier of facturen voldoen aan de nodige vereisten om conform zijn.
Je kan op de veldomschrijving klikken om meer informatie betreffende dat veld te bekomen.

Verplichte meldingen

HOOFDING
VeldOKniet OK
Datum uitreiking factuur
Factuurnummer uniek en opvolgend
Naam, volledig adres en BTW nummer van verkoper
Naam, volledig adres en BTW nummer (indien BTW plichtig) van klant
IBAN en BIC nummer
vermelding 'FACTUUR'
Datum levering goederen of diensten
DETAILS
VeldOKniet OK
Benaming / code van verkocht item
Hoeveelheid :
Maatstaf van heffing per BTW tarief :
Gebruikt BTW tarief :
BTW vermeldingen
TOTALEN
VeldOKniet OK
Totalen per BTW code :
BTW totaal in Euro :
CREDITNOTA (bijkomend)
VeldOKniet OK
Vermelding factuur die gecrediteerd wordt :
Reden van creditering vermeld :

Bijkomende meldingen

Deze gegevens zijn niet verplicht te melden, maar je vermeldt ze best wel, indien ze van toepassing zijn.

Veld
Betalingscondities / vervaldag
Contactgegevens : telefoon, email, ...
Verwijzing naar algemene voorwaarden
Voldaan ? En zo ja : manier waarop.
Referentie klant : ordernummer, bestelling, ...